เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่​ประจำปี 2562 ที่คลินิกหมอครอบครัว​ศาลาไทย เวลา 8.30 -​11.30 น.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี

 

บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

-  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่พบได้ในทุกอายุ แต่อัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ จะสูงขึ้นในผู้สูงอายุ โดยจะพบได้มากหลังอายุ 50 ปี แต่โอกาสเกิดโรคจะมีการเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ หลังอายุ 40 ปี เป็นต้นไป

-  บุคคลที่มีญาติใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่, หรือผู้ที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังของลำไส้บางอย่าง จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงกว่าคนทั่วไป (Crohn’s disease และ Ulcerative colitis)

-  ผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเกิดใกล้เคียงกัน

-  มีอาการท้องผูกเป็นประจำ

-  ทานเนื้อสัตว์ จำนวนมาก

-  ทานผักน้อย

-  ไม่ออกกำลังกาย

-  สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา