ในวันที่ 14 พ.ย 62 เนื่องในวันเบาหวานโลก ที่คลินิกหมอครอบครัวศาลาไทย เวลา 8.30 เป็นต้นไป

โดยให้อดอาหารในช่วงกลางคืน (ดื่มน้ำเปล่าได้) แล้วมาเจาะเลือดในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารเช้า