สถานการณ์ covid 19 ทางหน่วยบริการปฐมภูมิศาลาไทย

ขออนุญาตปรับเปลี่ยนเวลาฉีดยาทำแผลในวันหยุดราชการ

เป็นเวลา 07.00 น. - 10.30 น. ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย63 เป็นต้นไป

 

ขอบคุณค่ะ...ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาเดิมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ