อาคารคลินิกหมอครอบครัว​ศาลา​ไทย​

ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทร. 037214879ID LINE @xgi2742k